Groepsportretten 2

Op deze pagina laten we groepsportretten zien van Tungelderse minse. Vaak in verenigingsverband, vaak ook schoolfoto's e.d. Het is een welkome aanvulling op de beeldbank, waarin een grote diversiteit aan foto's van Tungelder zitten. Aanvullingen zijn van harte welkom.

 


P26: Kerkkoor eind jaren twintig vorige eeuw

 


P27: Auto-taxi van de familie Veuskens. Van links naar rechts: Jan, Jac en Cor Veuskens. De eerste auto in Tungelroy was van Michel Moons

 


P28: Muziek bij Café Seevens: van links naar rechts: Willem Lambers - Pierre Seevens - Jac Gerris en Jan Veuskens

 


P29: Koffie-uurtje van verschillende families in Helden-Panningen:
Boven vlnr: Lies Veuskens, Mieke Veuskens, To, Betje Lambers, Nelly Gerris, An Veuskens-Kessels, Lies Gerris, Marie Lambers, Tina Kessels
Onder vlnr: An Gerris, Antje Veuskens, Toke Veuskens, Hallefers Jannus, Leen Lambers, Mina Lambers en Marie Gerris.
Onder: Harrie Joosten

 


P30: Olympia Tungelroyca.1920. Voetbalde in de losse zand van de Tungelderwel waar later het Ambonezenkamp kwam te staan. Staand v.l.n.r.: Nol Langers (Moase Nol), Frans Snellen, Theo Veuskens, Tjeu Seevens (Tjeu van de Koster), Cor Scheepens, Sjang Nouwen, Jack Langers (Moase Sjaak), Jan Langers (Moase Sjang), Knielend: Jan Schenaerts (Boontje Sjang), Sjang Stals (Weertenaar) Jongen (Weertenaar) Onder: Tjeu Kessels (Tjeu van Febrieks Bertje) J. Poell (Weertenaar) Adriaan Hendrikx (Hoube Jaan) 

 


P31: Vereniging jonge boeren Piuszaal: Boven van links naar rechts (allen staand): Neer van Geleuken, Jan Jacobs, Bert Gielen, Jan Koppen, Drees Gielen, Theu Koppen, Tinus van Roy, Bart Joosten, Theu Koppen, Mies Kuppens, Jac Coolen, Frans Coolen, Pierre Kuppens, Jan Bocken, Jan Kuppens, Jan Mans, Pierre Stals en Sjra Versteegen
Zittend vlnr
Jan Nijs, Fons Gerris, Harry Leijssen, Pastoor Weijs, Jan Stals, Jan Verhaag en Tinus Versteegen

 


P32: Familie Veuskens-Lambers omstreeks 1910. Ouders zijn Hubertus Veuskens (li) en Margaretha Lambers (re), gehuwd 02-06-1894.
Kinderen zijn Antje, Lies, Mieke, Pierre, Jac, Theo, Cor en Jan. Helemaal rechts is André Peeters. Margaretha Lambers was eerst getrouwd met de tweede schoolmeester van Tungelroy, Petrus Mathias Peeters, die op jonge leeftijd overleed.

 


P33: van links naar rechts: Hallefers Nor, Truus Loyen, Nelly Gerris, Hansen Îngel (Engelbertus Gerris) en Sjang Gerris

 


P34: naailes biej Veuskens, Maaseikerweg Tungelroy. Vlnr: Anna Maria Wijen (Bokke Mieke), Nellie Gerris, Antje Veuskens en Elisabeth Veuskens

 


P35: Scouting Tungelroy bij de blokhut: Piet Bocken en pastoor Weijs aan tafel. Links Tjeu Rutten, Jos Langers en Jan Leijssen

 


P36: Groep scouting Tungelroy de Herten: Leider Jan Joosten, daarnaast achtereenvolgens Bert Rietjens, Ton Peeters, Mat Geuyen, Harrie Peters, Ton Beelen, Wim Beelen, Jo Koppen  en leider Piet Bocken

 


P37: Groep scouting de Spechten: vlnr: Theo Lenders, Jan Schenaarts, Ron Peeters, Jan Snellen, Ben Schreurs, Harrie Beelen , Gijs Bakker en leider Piet Bocken

 


P38: de panters: vlnr Jos Langers, Leo Coolen, Mies Stals, Freed Snellen, Jan Peters, Jan Leijssen, Frits Mennen en Tjeu Rutten

 


P39: Klassefoto St. Joannesschool:
1. Frans Snellen (Snellen Frens) 2. Bart Joosten (Jooste Bert) 3. Jac Verstappen (Klauwers Piet) 4. Wiel Petit (Petits rein), 5. Jan v Deuren (van Slechters Pier) 6. Jac Kessels (Kessels Tjeu), 7. Theo Mertens (Halfers), 8. Tjeu Joosten (Jooste Bert), 9. Ton v Geleuken (ingels sjaak), 10. Arnold Hermans v.d Booj, 11. Wim Bogie (meister Bogie), 12. Jan Stals (Hooke Door), 13. Thei Mennen (v. Pel), 14. Harrie Schreurs (Jenkes Wullem), 15. Pierre v Deuren (Slechters Pier), 16. Harrie Schroeten (Schroete harie), 17. Wiel Geelen (Schonke Pierke), 18. Guus Bernaerts (Sjef v.d smeed), 19. Ber Peeters (Wed v Deuren), 20. Peter Kessels (Kessels Tjeu), 21. Jac Geelen (Meuse Frits), 22. Fred Snellen (Snellen Frens), 23. Margriet Leysen (Leysen Jac), 24. Annie Kiggen (Vesterkes Wullem), 
25. Toos Geelen (Schjonke Fried), 26. Mientje Stals (Pier Stals), 27. Els Verstappen (Klauwers Piet), 28. Fien Beelen (Tjeu v Driekske), 29. Toos Peeters (Wed. v. Deuren, 30. Truus v. Deuren (Slechters Pier), 31. Toos Koppen (Hille Lewie), 32. Truus Leysen (Leyse Jac), 33. Maria Gerris (Hanse Jac), 34. Annie Moors (Moors Tjeu), 35. Nellie Langers (Moase Neer), 36. Lies Lenders (Moene Tjeu), 37.Toon Nouwen (Nouwe Sjang), 38. Dre Coolen (Biej Castert), 39. Twan Bocken (Bokke Bér), 40. Nellie Mans (Nele Bert), 41. Els Schepens (Scheep Cor), 42. Frans Hermans v.d Booj, 43. Twan Koppen (Hille Sjang), 44. Ber Heylen (Booms Bert) (met dank aan Annie Coolen-Kiggen, Bert Veuskens, Thei Mertens en Fons Gerris)
 

 


P40: Communiefoto St. Joannesschool 28 april 1957:
1.
Wim Koppen (Hille Zjang), 2. Jac Scheepens (Sjeep Cor en Anneke), 3. Wim Beelen (van Tjeu van Driekske) 4. Mia Hendriks (Teunesse Gón), 5. Mia Geelen (Muëse Frits), 6. Mia Langers (Moase Neer), 7. Truus Kessels (Kessels Pierre), 8. Mia van Geleuken (Ingels Sjaak), 9. Bér Schreurs (Jenkes Wullem), 10. Leen Gerris Hanse Zjaak), 11. Wiel Gerris (Hanse Zjaak), 12. Pierre Moors (Moeërs Tjeu), 13. Sjra Versteegen (Ieëmes Zjang), 14. Theo Kiggen (Vesterkes Wullem), 15. Jan Weekers (Vöäs Wiel), 16. Jan Nouwen (Nouwe Zjang), 17. Piet Coolen (Castert), 18. Wim Geuyen (Vanne Bekker), 19. Jo Snellen (Snelle Frens), 20. Jan Bocken (Bokke Bér), 21. Cor Stals (Hooke Door), 22. Bert Veuskens (Vöäs Thei), 23. Bart Joosten (Joeëste Bert) en 24. Tjeu Koppen (Hille Zjang)

 P41: In Café Bernaerts: 1. Nel Bernaerts, 2. To Bernaerts, 3. Mies Kuppens 4. Frans Kluskens 5. Tjeu Kessels 6. Jac Seevens 7. Sjang Schenaerts 8. Jac Gerris
9. Theo Seevens 10. Sjang Steijvers 11. Jan Seevens (koster) 12. Pierre Seevens 13. Fien Bernaerts 14. Willem Lambers 15. Jan Veuskens

 


P42: Foto van de familie Henri Sevens x Aldegonda Hendrikx
Bovenste rij van links naar rechts: Leo Pierre, Anna Hendrina Antonia (Anna), Peter Johannes Antonius (Pierre), Maria Hubertina Antonia (Tieny), Jacobus Theodorus Antonius (Jacques). Onderste rij van links naar rechts: Gertruda Antonia (Truus), Henri, Aldegonda en Pierre Theodorus Antonius (Theo)

 


P43: schooljaar 1931-1932 met de klassen 5,6 en 7. St. Joannesschool Tungelroy

 


P44: Klasgenoten van Pater Thieu Kuppens rond 1962:
1. Miet Langers, 2. Jef Mans, 3. Leo Peerlings, 4. Toos Gielen, 5. Chris Jacobs, 6. Ton Bogie, 7. Toos van Deuren, 8. Sjors Kessels, 9. Thieu Kuppens
10. Thieu Thijs, 11. Leen van Kimmenade, 12. Thieu Snellen, 13. Wiel Hendriks, 14. Leen Nijs, 15. Cor Petit, 16. Leen Geelen, 17. Bert Neijnens, 18. Bert Kiggen, 19. Jac Kessels, 20. Frans Baetsen, 21. Thieu Mans, 22. Thieu Gijsen, 23. Lei Hendriks en 24. Pierre Langers

 


P45: zangvereniging Vriendenzang opgericht 23-05-1953. Foto is genomen in de Piuszaal
1.Jan v Dooren, 2. Thieu Peeters (Thieu van Corneel), 3. Frans Baetsen (van Swaale), 4. Bčr Smeets (van Veltje), 5. Bert Gerris (van Hanse), 6. Harrie Gijsen (van Zjefke), 7. Piet Bocken, 8. Cor Hendrikx (van Hoebe Zjang), 9. Paul Kiggen (van Vesterke), 10. Jan Smeets (van Veltje), 11. Harrie Leijsen, 12. Thei Smeets (van Veltje), 13.Cor Smeets (van Veltje) , 14.Pierre Smeets (van Veltje).

15. Celien Baetsen (van Swaale), 16.Giel Pleunis (van Hoube Truu-j), 17. Lies Baetsen (van Swaale), 18.Mien Kessels (van Kessels Thieu), 19.Toos Gerris (van Hanse), 20.Toos Veuskens (van Vöäskes), 21. Mia Nouwen (van Nouwe Zjang), 22. Mariet Caris (van Lieënke), 23. Annie Nijs (van Mei-je Tineske), 24. Jacqueline Leijsen, 25. Mia Kessels (van Kessels Thieu), 26.Lies Kessels (van Kessels Thieu), 27. Marian Peeters (van Thieu van Corneel), 28. Annie Veuskens (van Vöäskes).

 


P46: kinderen fam. Kessels-Timmermans 1953: vlnr: Jos, Huub, Toos, Mia, Lies, Mien, Jac, Peet en Thei Kessels

 


P47: Samen gezellig muziek maken: vlnr Jac Seevens, Thei Veuskens, Bert Janssen, Jan Veuskens en Cor Veuskens 1928

 


P58: Vasteloâvendj Piuszaal eind jaren 50 vorige eeuw:
1. Theo Seevens, 2. Jac Pleunis, 3. Jac Jansen 4. Jan Gijsen 5. Huub Bogie, 6. Tjeu Kessels, 7. Frits Baetsen, 8. Harry Bakker, 9. Tjeu Moors
Zittend: 10. Graad Peters, 11. Piet Geuyen, 12. Harry Peerlings

 


P49: Kessels Pierre en Tru-j Janssen
1. Tiny (gehuwd met Ton Orbon), 2. Jac 3. Bets (geh. Jacobs) 4. Mia (Gehuwd Tjeu Jacobs) 5. Wiek, 6.  Tru-j met op schoot 7. Martha (geh. Hanssen) 8. vader Pierre met 9. Jan (gehuwd met Gonny Seevens) en 10. Truus (geh Jan Alofs).

 


P50: Boven van links naar rechts: Pierre Baetsen, Jan Petit en Harrie van Deuren
Onder van links naar rechts: Frits Baetsen, René Moonen en Pierre Weekers

 
 

naar boven >