Groepsportretten 4

Op deze pagina laten we groepsportretten zien van Tungelderse minse. Vaak in verenigingsverband, vaak ook schoolfoto's e.d. Het is een welkome aanvulling op de beeldbank, waarin een grote diversiteit aan foto's van Tungelder zitten. Aanvullingen zijn van harte welkom.P76: Klasgenoten van Pierre Moors van het College te Weert. Pierre Moors staat tweede van links bovenste rij. Rechts vooraan (zittend) is Andrť Vaessen (Pleune Andrie). Foto dateert van ergens midden jaren twintig


P77: Fanfare St. Jan op het schoolplein bij oprichting 1945:
1= jac Snellen 2=Pierre Baetsen ( Swale Neel ) 3= BŤr Smeets 4 = Piet v. Dooren .( zoon van dirigent ) 5 = Cor Hendrikx. 6=Thieu Lenders ser. 7 Thieu Smeets
   8 = Giel Verhaag .9 = Jan Kiggen .10 = Sjef v.Kimmenade . 11=  Harry Seerden .(koele Pierke ) 12 = Harry Hendrikx . 13 = Wiel Caris .(Lieenke )14 Pierre Petit
   15= Wullem Briels. 16= Sjang Neijnens . 17= Thieu Stals. ( Hooke Driekske ) 18= Thei Smeets. 19= Frits Baetsen (Swale Neel) 20= Paul Kiggen.
   21 = Sjef v.Deuren . 22 = Toon Seerden (Koele Pieerke )  23 = Thei Neijnens . 24 = Pierre Baetsen ( Heurs Driek ) 25 = Harry v.Deuren . 26 = Jan Petit
   27 = Sjel Hendriks .( Theunisse Gon ) 28 = Jan v. Kimmenade . 29 = Cor Smeets .30 = Thieu Kiggen . 31 = Neel Baetsen . (Swale Neel zelf )
   32 = Thieu Kessels . 33 = Thieu Peerlings . 34 = Thieu Moors . 35 = Pastoor Pont . 36 = Meester Jan Bogie ( voorz.) 37 = Mies v. Dooren ( dirigent )
   38 = Handrie Neijnens ( v. voorz.)  39 Thei Veuskens  40 = Wullem Lambers 41 BŤr Baetsen ( Heurs Driek )


P78: Huwelijk Piet Verstappen en Liena Kuppens
1. Sjang Niessen (Bax Sjang) 2. To Tilmans (Sil To), 3. Christ Verstappen (Clauwers) 4. Anneke Schepens 5. Sjeng Verstappen (Clauwers) 6. Nel Tilmans (Sil Nel) 7. Leo Meuwissen (opgenomen in gastgezin Kuppens (Kuppeske). 8. Jan Meeuwissen (opgenomen in gastgezin Kuppens (Sjreikes Pierke en zu Nel). Beiden waren afkomstig van het klooster uit Stokerhorst (broers) en verbleven hier van 1942 tot even na de oorlog.  9. Leen Tilmans (Sil Leen) 10. An Tilmans (Sil An) 11. Marie Verstappen (Clauwers Marie. 12. Mina Verstappen (Clauwers Mina) 13. Mies Kuppens (Kuppes Mies) 14. Pastoor Tindemans (afkomstig van Moesel) 15. Tina Verstappen (Clauwers Tina) 16. Lieena Kuppens (Kuppes Lieena - bruid) 17. Piet Verstappen (Clauwers Piet -bruidegom) 18. Pierre Kuppens (Pierre van Kuppeske) 19. Kuppens-Tindemans met kind 20. To Tilmans-Stals 21. ? 22. Pierke Kuppens (Sjreikes Pierke 23. Nel Kuppens 24. Jacques Kuppens (Kuppeske) 25. Truus Niessen (dochtertje van Mina Verstappen en Sjang Niessen) 26. Margriet Niessen (zusje van Truus) 27. Mathieu Verstappen (Clauwers Ties) 28. Margreet Linssen (getrouwd met Clauwers Ties) 29.Renier Moors (Wevers Neer). Buren van Kuppeske.  30. Thieu Tilmans (Sil Thieu)


P79: boven vlnr: Truus Weekers, Frits Petit, Annie Kessel en ?
Onder vlnr: Tjeu Kiggen, Mien Stals, Cor Smeets, Frits Baetsen (Prins) en Theo Smeets


P80: boven v.l.n.r. Theu Lenders – Mies Kuppens – Ber Smeets – Bert Neynens – Sjef Bernaerts – Cor Smeets.
onder v.l.n.r.  Theo Smeets – Jan v. Kimmenade – Giel Hulsers – Jan Kiggen – Giel Verhaag – Theu Kiggen.


P81: Familie Stals-van Dael:
Boven vlnr Sjaak, Mien, Tjeu, Lies en Pierre
Onder vlnr: Frits, Cor, Jan, vader Hooke Door, Jacomien (Moeder), Truus en Harrie


P82: Vormsel 1961 1: Driena Geelen 2. Lucy Rietjens 3. Maria Verstappen 4. Thea van Helmond 5. Tjeu Rutten 6. Mies Schroeten 7. Henk Scheepens 8. Tjeu Lenders 9. Harrie Peeters 10. Jan Leijssen 11. Gijs Bakker 12. Meester Bogie 13. Tjeu Stals 14. Ben Schreurs 15. Hennie Hermans 16. Frits Mennen 17. Jan Peters 18. Wim Beelen 19. Ron Peeters 20. Peter Nouwen 21. Nel Lenders-Stals 22. Truus Lenders 23. Fien Geuyen 24. Theo Lenders 25. Bert Rietjens 26. Jos Langers 27. Theo Seevens 28. Pastoor Weys


P83: Boerinnenbond bezoekt Volendam jaren zestig vorige eeuw
Boven vlnr: Truus Pleunis-Hendriks (Hoube Truj), Truus Rutten-Klaessen, Lies Langers-Hendrikx en Mie van Ratingen-Janssens
Onder vlnr Leen Wetemans-Nijs, Leen Muysers - van Kimmenade en Mieke Mennen-Schonkeren


P84: Familie Moors 1951
Vader Tjeu (1907-1978) met Annie (1948), in matrozenpakje Pierre (1945), Leentje (1946), Bart (1941), Moeder Lies (1907- 1995) met op schoot Harry (1950), Theo (1942), Truus (1943) en Jan (1939-2001).


P85: Familie Verdonkschot
Vlnr: Sjef, Gon, moeder Liza (verdonkschot-Neijens), Mia en vader Driek Verdonkschot (vanne Sjoem‚ker)


P86: op de fiets
vlnr: Cor Beelen, Tinus Korten, Bert Beelen en Leo Beelen 1948


P87: To Kessels, An Veuskens-Kessels, Mie met echtgenoot Sjef Gijsen, Tina Veuskens-Kessels met Jac Gijsen op de arm en Nelleke Nouwen uit de Maasstraat


P88: gelegenheidselftal Jonge Boeren
Boven vlnr: Jack Coolen, Sjaak Geelen, Jan Bocken, Jan Stals, Jack Langers (Moasse) en Jan Kuppens
Onder vlnr: Jan Nijs, Fons Gerris, Harry Leijssen, Jan Jacobs (van TieŽve) en Pierre Kuppens


P89: Missiewedstrijd voor Pater Moors 1946 Crescentia-R.K.S.V.V. 1-2
Boven vlnr: Neel Beelen, Pierre Smeets, Tjeu Kuppens, Cor Smeets, Pater Moors, Jac Neijnens, Jef Bernaerts en Jef Verdonkschot
Onder vlnr: Tjeu Moons, Hub Bogie, Jef Schreurs en Giel Pleunis


P90:Toneelclub van Deurzen & Co in de kantine van het NAD-kamp in 1947 Tungelroy
Vlnr: Pierre Smeets, Harie Pleunis, Tjeu Moons, Jac Neijnens, Neer Langers, Tjeu Hendrikx, Tjeu Neijnens, Jac Gijsen, Sjef Verdonkschot, Sjef Schreurs


P91: 40 jarig huwelijk Sjang Langers en Truj Koolen:
1. Pastoor Weijs 2. Theu Steijvers 3. Mieke Mennen-Schonkeren 4. LiŽn Steijvers-Koolen 5. Wullem Schreurs (Jenkes) 6. Frens Koolen 7. Jac Rutten 8. Pierre Mans 9. An Koolen-Knippenberg 10. Tru Rutten-Klaessen 11. Tinus van Ratingen 12. Mie van Ratingen-Janssens 13. Theu Koolen 14. Jac Pleunis 15. Jan Peerlings 16. Tina Schreurs-Rietjens 17. Lies Stals-Langers 18. Lies Langers-Hendriks 19. Wim Stals 20. Miet Langers 21. Pierre Clement 22. Harrie Aspers 23. Tru Langers-Koolen 24. Sjang Langers 25. Annie Langers 26. Karin Pleunis 27. Til Mans-Meulen 28. Nellie Langers 29. Neer Langers 30. Peter Peerlings 31. Mathijs Clement 32. Peter Pleunis 33. Clara Langers 34. Harold Aspers 35. Truus Peerlings 36. Tillie Langers-Creemers 37. Jan Pleunis 38. Lei Langers 39. Johan Clement


P92: Truppertstraat. Seevens 1960
vlnr Annemieke, moeder Mieke Seevens-van Geneijgen, Harry, Gonny en vader Theo Seevens


P93: vlnr Toos Snellen, Toos Kessels, Willy Caris, Fien Snellen, Jac Snellen en Lies Kessels


P94: bij Cafť Kessels
Vlnr: Mie Gijsen, Thei Veuskens, Jac Veuskens, Sjef Gijsen, Tina Kessels, Bert Kessels, To Kessels met Baby Jac Gijsen


P95: Familie Nouwen P.J. - Krops A.H. gehuwd 29-06-1939 Tungelroy. Foto is van 1958
1. Mia 2. Toon 3. Gonny 4. Jan 5. Wiel 6. Vader Sjang 7. Peter 8. Truus 9. Tiny 10. Toos 11. Moeder LieŽnke 


P96: Sjef, Jan en Sjaak van Kimmenade (van Krake)


P97: Achter: Giel Kiggen. Voor vlnr: Frits Janssen (van Janke), Sjef van Deuren en Tjeu Kiggen


P98: Klassefoto St. Joannesschool Tungelroy jaren dertig vorige eeuw:
1. Els Kiggen 2. Tina Verhaag 3. Lies van Geleuken (van Ingels) 4. Nel van Kimmenade (Krake) 5. Nellie Caris 6. Hub Bogie 7.Neel Beelen 8. Ber Smeets 9. Tjeu Hendriks  van Hoebe Tjeu alias Beer Tjeu) 10. Neer Moonen 11. Tjeu van Geleuken 12 Tjeu Neijnens 13. Jan Hendrikx 14. Jac Gijsen 15 Bert Smullenaars Weet u welke de ontbrekende namen zijn?


P99 okt 1983: vlnr
Bert Mans, Neel van Dael, Tinus Nijs en Jacques Mans


P100: Familie Mans-Driessen
Boven vlnr: Frans - Cor - Leen en Sjef
Onder: vader Bert - Nellie - Wies - moeder To en Jan

naar boven >>