Groepsportretten 8

Op deze pagina laten we groepsportretten zien van Tungelderse minse. Vaak in verenigingsverband, vaak ook schoolfoto's e.d. Het is een welkome aanvulling op de beeldbank, waarin een grote diversiteit aan foto's van Tungelder zitten. Aanvullingen zijn van harte welkom.


P176: Familie Kessels-Ament
Achter vlnr: Peter Jan Mathijs Kessels (Thieu), geboren 1902, Toke, geboren 1904 en Kessels Pierre, geboren in 1909. Dit gezin kreeg in 1906 nog een kind, maar werd slechts 1 maand oud.
Voorop de ouders: Petrus Jacobus Kessels 1864-1937 en Anna Elisabeth Ament 1866-1933.


P177: Familie Kessels-Janssen. Jaar: 1958. Achter vlnr:  Tiny, Mia, Truus, Sjaak en Wiek
Vooraan: vader Pierre (1909-1990), Martha, moeder Tru-j (1911-1988), Bets en Jan


P178: Links Cor van Swaale, in het midden pastoor Opveld en rechts koster Theo Seevens


P179: derde en vierde klas van de basisschool in het schooljaar 1919:
Eerste rij vlnr: P. van Deur, M. van Deur, B. Vaessen, H. Vaessen, Jac Crins, Th. Crins, C. Scheepers, M. Scheepers, M. Sevens, M. Sevens en M. Lenaers
Tweede rij vlnr: M. van Deur, Jac van Deur, H. Koppen, P. Crins, J. Neijnens, Th. Scheepers, M. Levens, M.Moors, B. Lenaers
Derde rij vlnr: H. Bos, J. Baks, G. Baks, Jan Koppen, Nelly Gerris, E. Gerris, M. Gerris, M. Koppen, C. Neijnens, M. Neijnens, M. Knippenberg, H. Knippenberg, P. Knippenberg, M. Kuppens, A. Kuppens, R. Kuppens, Jac Moors, P. Moors en H. Lenaers
Vierde rij vlnr: W. Weber, H. Baks, G. Baks, P. Wijen, E. Wijen, M. Wijen, Ch. Peters, Jac Peters en Jan Peters
Onderwijzer: J. Henkens


P180: Lies en Antje Veuskens


P181: 50 jarig huwelijk Mathijs Rutten (Meije Ties) en Mie Peerlings 1951
1 = Harie Rutten, 2= Engelbertus Sniekers, 3= Clara Rutten 4=Truj Klaessen 5= Jac Rutten
6 = onbekend 7= Neer Verstappen 8=An Rutten 9 = Louis Rutten 10 = Nel Rutten 11 = Jaan Hoeben 12 = Lies Rutten 13 = Zjang Schenaarts 14 = Ciska Schenaarts 15 = Zjang van de Moosdijk 16 = Gon Rutten
17 = Jean Rutten 18 = Truke Rutten 19 = Meije Ties 20 = Mie Peerlings 21 = Mie Rutten 22 = Bert Rutten
23 = Toos Rutten (dochter van Harrie) 24 = Tjeu van de Moosdijk 25 = Mai Rutten (dochter van Harrie) 26 = Mia Verstappen 27 = Pierre Verstappen 28 = Mia van de Moosdijk 29 = Mia Houben
30 = Tjeu Houben 31 = Harrie Houben 32 = Wiel Rutten (zoon van Harrie) 33 = ? van de Moosdijk


P182: vlnr: Mia Nouwen, NIek Smeets, Gonny en Veus Janssen, Ria Luys en Wiel Nouwen


P183: vlnr Anna Peerlings, Mathieu Peerlings, Anna Peerlings-Wijen en Coone Driekske (Henricus Peerlings)


P184: Familie Rutten-Klaessen: vlnr: Jac, Maria, Tjeu, Tiny, John, Peter en moeder Truus Rutten-Klaessen


P185 Familie J. Vaesen-Smeets, Tungelroy 31 Pleune Zjang en Nel
onder vlnr: Zjang (1873-1952), Renť, Nel en moeder Nel (1875-1944)
Achter vlnr: Berb (1909-1932), Annie (1913-1933), Mie (1898-1984), Andrť (Pleunen Andrť, 1906-1995), Tru-j, Dora en Betje


P186: Bij Verhaag aan de Hulsweg. Links Giel Verhaag en rechts zijn zus Tina Verhaag


P187: Driek (Henricus Theodorus Hubertus Verdonkschot, geboren op 27-07-1896 te Weert en overleden op 10-04-1982 te Weert) en Liza Verdonkschot-Neijens (geboren op 24-07-1899 te Weert en overleden op 26-11-1986 te Weert) tijdens hun Gouden bruiloft.


P188: Familie Tilmans 1940, Tungelroy boven vlnr 1. sjeng 2. Pauline 3. To 4. Truj 5. An en 6. Nellie. Beneden : 7. Mie 8. vader Thieu 9. moeder To 10. Leen.


P189: Tachtigste verjaardag koster Sevens op 04-02-1950:
Twee dames links onder: Kaatje (echtgenote van Sjeng) en Mina Sevens. Rechts de drie hurkende dames:
Marie, Nel en To. Staand vlnr: Gontje Sevens-Hendrikx, Andreke Sevens, Mina, Dral (Echtgenote van Tjeu), Jean de 80-jarige koster, Thieu, Drina (vrouw van de koster), Jacques van Geneijgen, Sjra en Thieu Caris


P190: Gezin Mans-Meulen: vlnr: frank, vader Pierre (1932-1997), Jac, Marij en moeder Til


P191: Kinderen Stals-van Dael (Hooke): van rechts naar links:
Tjeu; Lies; Mien; Sjaak; Pierre; Harrie; Frits; Cor; Jan en Truus


P192: Frens (1902-1981)en LieŽn (1910-1979) Snellen. Zij woonden aan de Maaseikerweg. Ze kregen 15 kinderen.


P193: Het meisje achter links is Ans Seevens. Voorop de meisjes links Josť en rechts Helma Seevens. Rechts Truus Swinkels-van Geneijgen en Henk Swinkels


P194: De panters: vlnr Jos Langers, Leo Coolen, Mies Stals, Freed Snellen, Jan Peters, Jan Leijssen,
Frits Mennen en Tjeu Rutten


P195: Rockband Flash Gun met vlnr Gijs Bakker, Mies Schroeten, Ton Beelen, Michel Stals, Jan Peters en Koen GabriŽls met de Play-back show tijdens KPJ Tungelroy.


P196: Priesterwijding pater Sjef Kuppens op 3 juli 1967 Tungelroy: Links Pater Sjef Kuppens, daarachter echtgenote van Truke Kuppens, Truke Kuppens, daarachter Pierre Kuppens, vader Sjef Kuppens, Mia Bocken, Mies Kuppens, Jan Kuppens en Theu Kuppens


P197: Naaicursus 1952 Boven vlnr: Mia Korten-Beelen (TieŽve Mia), Fien Kluskens-Moors (Swale), Lena Lambers (Halfers), Mia Smeets (Veltje), An Pleunis (Hooke Sjeng), Mie van Ratingen-Janssens (Janke), LieŽna Nouwen-Krops Nouwe Sjang). Onder vlnr: Lena Verstappen-Kuppens (Kuppes LieŽna), Truj van Deuren-Steijvers (Slegters Tru-j) en Marie Kluskens-Gerris (Hanssen-Marie)


P198: schoolherinnering 1935. Vlnr: Mia, Drees, Tina en Lei Beelen


P199: Onderduiker Bert Houben bewerkt het land. 1944 Tungelroy


P200: vlnr: To Kessels-Peeters, Bert Kessels, Marie Kessels-Timmermans, Tjeu Kessels (Tjeu van febrieks Bertje) en hun eerste kind: Lies Kessels (17-6-1934)

naar boven >>