Artikelen en Advertenties

Er zijn een groot aantal artikelen verschenen over Tungelroy of waarin Tungelroy genoemd wordt. Dit betreffen artikelen met historische feiten, maar ook advertenties zeggen iets over het verleden van Tungelroy. Op deze pagina verzamelen we al deze gegevens en kunt u de bijbehorende bestanden downloaden om te lezen of voor eigen gebruik. Advertenties zeggen iets over de ondernemersgeest van Tungelroy. Met een collectie advertenties laten we u kennismaken met deze mensen. Heeft u aanvullingen? Laat het ons dan weten.

 

Titel: Tungelroy en de cooperatieve roomboterbereiding
In: Nedermaas (W. Lenaers, juli 1926)
Titel: Wegkruisen in het Weerter Land. Uit de Maasgouw door G.C.M. Egelie. Uit SHO.
Titel: Kapelmeesters van de kapel Sinte Barbara van Tungelroy van 1544-1673 Titel: De Tramlijn van Weert naar België. Een historisch overzicht van de tramlijn die Weert en Maaseik in de periode tussen 1910 en 1934 met elkaar verbond. Door Cor Tubée van SHO.
Titel: De edele handboosport, vroeger erg populair in Weert door P.F. Hermans Titel: Het kanton Weert tijdens de eerste jaren van de Franse Overheersing (1795-1799) door Lex Spee. Met aantekeningen van Jan Moonen van Tungelroy.
Titel: de laatste vergeefse pogingen van de gehuchten van Weert tot afscheiding van de stad Weert door J. Henkens (SHO) Dagblad de Limburger: over Strouwtsel van Hallefers Nor. Uitgave 22 juni 2007.
Artikel: Molens in Weert door W. Lenaers in de Nedermaas Ontstaansgeschiedenis Campina

Titel: Van stad en buitenie, een institutionele studie van rechtspraak en bestuur in Weert 1568-1795
Let op: dit zijn 339 bladzijden!
Door: J.F.A. Wassink
In dienst voor Napoleons Europese droom. Met aantekening van boer Jan Moonen uit Tungelroy

Kort verslag van de familie Nahumury over hun verblijf in het Molukkenkamp in Tungelroy begin jaren vijftig De bakermat van de Nederlandse Zuivelindustrie - Piet Willemsens en Klaas de Wit 1995

Samenvatting veldonderzoek Tuurkesweg, Truppertstraat, Dupesweg in het kader van archelogisch onderzoek (samenvatting door P. Lammeretz) Melding van handkrachtfabriekje in Tungelroy: Bron: Leeuwarder Courant 1893-01-16

De kampen van den Arbeidsdienst 24-4-1942
Bron: Leeuwarder Courant 24-04-1942
Aantal woonoorden voor Ambonezen en hun bevolking per 1 December 1952
De Weerter Normaalschool I 1882-1915
Naspeuringen door A.J. Mertens circa 1955
Vermelding kapel St. Barbara te Tungelroy in 1483!
Door Cor Tubée. Historisch overzicht van de parochie Weert en het kerkelijk leven binnen deze parochie
1462: Klooster voor de Minderbroeders met verwijzing naar St. Barbara 1483: Goednisboek. Eerste vermelding van een kapel in Tungelroy
1584: Bisschop van Roermond Lindanus geeft opdracht tot de bouw van een nieuwe kapel in Tungelroy 1600: Tungelroy verwoest door muitende Spaanse troepen
1616: verdeling St. Martinusparochie in kapelanieën 1653: Tungelroy geplunderd; herbouw kapel St. Barbara
Kapelmeesters van Tungelroy en de eerste traceerbare kapelaan van Tungelroy in 1700: Caspar van Hegelsom November 1704: schouw van straten en waterlopen
Kapelaans in Tungelroy van 1700-tot en met 1801 Geschiedenis van het Kempen-Broek vanaf de prehistorie
Priesters, broeders en zusters uit Tungelroy Het 25-jarig bestaan der Eerste Coöperatieve Boterfabriek te Tungelroy
14 september 1794: Schaapsherder uit Tungelroy doodgeschoten door oprukkende Franse troepen Uit het dagboek van Jan Moonen: Hoe dat Thungelroij den capelaen bekomen heeft en van het timmeren der kercke
Het ontstaan van de Tungeler Wallen door J. M. van Mourik Universiteit van Amsterdam Mgr Petrus Moors en zijn tijd (1959-1972). Eerste pontificale heilige Mis in Tungelroij en de priesterwijdeing van L. Weijs
De schatheffers van Tungelroy 1592-1619 Het raadsel van de 2 kruisen Telheidestraat. Wie werd waar in de Dijkerpeel vermoord?
De volkstellingen van Tungelroy Bombardementen, neergekomen vliegtuigen in en rondom Tungelroy tijdens de Tweede Wereldoorlog
Declaratie van Jan Mathijs Souts voor het afstaan van een stuk grond t.b.v. het bouwen van een schoollokaal d.d. 30 september 1905 Schrijven van rector Geurts tot het mogen bouwen van een kapel op de driehoek tegenover het schoollokaal
Verzoek van de rector Michels en de kapelmeesters M.Maes en M.H. van Knippenberg tot het mogen inrichten van een kerkhof d.d. 08-02-1863 Uittreksel uit de berekening van de kosten van de bouw van een onderwijzerswoning in Tungelroy
Telegram vanuit Turnhout aan familie Rutten betreffende Pater Rutten 1922 Romeinse brug is weer terug
School-stem schreeuwt niet - over het Ambonezenkamp Tungelroy - Frans Sahertian De vliegtuigcrash die de lucht roze kleurde 1943 Tungelroy
Rookgasgranaat in Tungeler Wallen 2011 Je kunt ook in een boerentaal goed dichten - Aankondiging "strouwsels" van Hallefers Nor
De juffrouw in Tungelroy kan toveren - opening nieuwe school in Tungelroy 2008 Omzien naar wat er straks niet meer is - Joannesschool
21 augustus 20
07
De varkensstal die niet mag stinken - Gebr. Koppen
21 juli 2009
Eten koken in carréboerderij - Ingelshof
Donderdag 12 augustus 2010
Nostalgisch dorpstafereeltje
Maandag 10 oktober 2011
Linjer Brökske wordt in ere hersteld
01 december 2010
Verlichting grootste vervuiler St. Barbarakerk 13 april 2012, vakkrant schilders Oud Bisschop P. Moors wil in Tungelroy begraven worden
"De strijd tegen het nieuwe", commentaren op de fabrieksboter van Tungelroy. Leeuwarder courant 23-06-1917 Terublik en opening nieuwe zuivelfabriek Stramproy-Tungelroy Nedermaas 17-08-1926
De Zuidnederlandse Zuivelpionier J.J.C. Ament, verzamelde teksten 20-12-2011 ANP-nieuwsberichten Tungelroy
Eenmansmuseum vol slagersnostalgie - Sjaak van Deuren (LImburger, inkijk) Regesten uit Roermond, Neeritter en Notariële akten uit Maaseik. Alles aangaande Tungelroy vanaf 1500
Juni 1951: Pierre Baetsen met militaire eer begraven op het kerkhof in Tungelroy   Visitatie van de St. Martinusparochie Weert waaronder Tungelroy in 1666 en 1670
Artikel over 100 jaar kermis in Tungelroy 18-06-2011 Het schooltje van het ambonezenkamp in 1952
 
De geboren Tungelroyse Els Maes-Verdonschot schildert staatsieportret Máxima en Willem-Alexander
 
Tungelroy en het kamerlid Ament, 30 juli 1922
 
Eerste officiële bezoek van Mgr P.J.A. Moors, Bisschop van Roermond, aan zijn geboortedorp Tungelroy 10 mei 1959
 
Stapershof en Castert worden aan de parochie Tungelroy toegewezen 30 juli 1933
 
14 november 1781: Weert helpt Tungelroy (over een woning voor de kapelaan van Tungelroy)
 
Doodshoofden en geraamten van lijken in Tungelroy 1905
 
25 augustus 1636: de schans van Tungelroy wordt geplunderd
 
Ouders zien den Arbeidsdient juli 1944
 
Het noodweer van 1 juli 1891 De laatste Teut van Tungelroy
 
Ledenbestand Fanfare 1956 en 1959
 
De geschiedenis van de bibliotheek te Tungelroy
 
Van Café naar woonhuis. Een tussentijdse impressie van de grootse verbouwing aan voormalig Café Buitenlust cq De Klak Tungelroy verliest laatste kruidenierswinkel. Familie Hendrikx stopt per 1 maart 1992
 
Dorpszeskamp 12 aug 1984 - KPJ Tungelroy. Interviews met Moeëne Thjeu, Jo Koppen en Harrie van Dirriks
 
Dorpszeskamp 17 aug 1986 - KPJ Tungelroy. Interviews met Bart Smeets, Hans Verdonschot en Frits Mennen
 
De geschiedenis van de boerderijen van Castert (Coppen, 't Heuverke, Den Horrick, Castert, Hoke, Hokenberg en Jeukskes) De geschiedenis van Crescentia (uit het programmaboekje van het 40-jarig bestaan 1943-1983)
 
Aspecten van de Weerter langgevelboerderijen (met name in Tungelroy)
 
Communiehoedje 1939, An Verdonkschot
 
Cijfers en wetenswaardigheden zuivelfabriek Tungelroy
 
Gouden bruiloften in Tungelroy vanaf 1941
 
Vredegerecht Weert 1796-1801
 
Resten van een Romeinse brug in het beekdal van de Tungelroyse Beek
 
Heksenproces november 1600
 
Verklaring van de naam Tungelroy door Deken Willem Moonen (1886-1976)
 
De torenburcht (Teurke) door Willem Moonen
 
Bewoners van Kumpenhof vanaf rond 1600
 
Veldslag bij Tungelroy in 1485 (verklaring van de gevonden lijken in de Barbarakapel in 1905 en verklaring voor de ronde kogeltjes die bij de Tungelroyse beek gevonden worden) Oude oordelen in processen (1556, 14-08-1556, 04-07-1574 en 30-06-1571)
 
Schildersbedrijf pakt warmtevervuiling aan in Barbarakerk Tungelroy maart 2012
 
An Verdonkschot - De Kermis
 
De Boerenleenbank in Tungelroy 1903-1984
Reglement van het zangerskoor van Tungelroy, 3 mei 1879
 
Bijenteelt in Tungelroy
Hendrik Antonie Pons alias A. Zondertuis oftewel de zwerver
Het huisje in het armenbos
Het bakhuis en het bakken in de eerste helft van de 20e eeuw in Limburg.
    De geschiedenis van de LLTB afdeling Tungelroy

Advertenties


Kanton Weert 21-04-1937


Kanton Weert 28-5-1937


Kanton Weert 28-5-1937


Kanton Weert 27-9-1935


Kanton Weert 4-5-1934


Kanton Weert 20-10-1933

 
Oktober 1946 Fokvereniging


Oktober 1946, fokvereniging


Firma Henri Sevens en Zoon, advertentie oktober 1946


Kanton Weert 28-5-1937


Kanton weert 28-5-1937


Kanton Weert 21-04-1937


Oktober 1946


Oktober 1927


Oktober 1927


Land van Weert 12-5-1939


Land van Weert 13-1-1939


Land van Weert 20-1-1939


Land van Weert 2-6-1939


Land van Weert 2-6-1939


Land van Weert 2-6-1939


1927


Fokveevereniging Tungelder 1927


Fokveevereniging Tungelder 1927


Kanton Weert 21-5-1939

Kanton Weert 21-5-1939

Kanton Weert 21-5-1939


De Tungelbode 1902


De Tungelbode 1902


De Tungelbode 1902


Kanton Weert 28-5-1937


Kanton Weert 21-5-1937


Kanton Weert 21-5-1937


De Tungelbode 1902


De Tungelbode 1902


De Tungelbode 1902


Kanton Weert, 28-11-1919


Kanton Weert, 24-9-1904


De Nieuwe Koerier, 1-4-1933
De Nieuwe Koerier, 10-3-1923


De Nieuwe Koerier, 20-10-1927


De Nieuwe Koerier, 11-12-1909


De Nieuwe Koerier, 19-02-1910


Kanton Weert, 28-8-1881


Nieuwsblad van Roermond, 29-12-1887


Kanton Weert, 29-8-1896


Kanton Weert, 20-8-1898


Kanton Weert, 24-6-1899


Land van Weert 2-2-1940


Land van Weert 27-09-1940


Maas- en Roerbode 26-5-1945


De Nieuwe Koerier 8-4-1941


De nieuwe Koerier, 7-1-1942


De Nieuwe koerier 3112-1942


De Nieuwe Koerier, 07-01-1943

De Nieuwe Koerier, 08-05-1943

De Nieuwe Koerier, 13-11-1943

De Nieuwe Koerier, 10-02-1944

De Nieuwe Koerier, 29-04-1944

De Nieuwe Koerier, 18-01-1943

Suikerzakje "De Toerist"

weekstaat handkrachtfabriek 1892

Café "De Ster", Tungelbode 1902

Oktober 1946

Tungelbode 1902

Tungelbode 1902

Tungelbode 1902

Tungelbode 1902

De Tungelbode 1902

30-07-1970 Kanton Weert

Kanton Weert, 31-12-1929

28-06-1902 Kanton Weert

De Tungelbode, 1902

De Tungelbode 1902

De Tungelbode 1902

De Tungelbode 1902

De Tungelbode, 1902

De Tungelbode 1902

De Tungelbode 1902

De Tungelbode 1902

De Tungelbode, 1902

Op de Keper, 1-6-1971

Land van Weert, 10-06-1938


Kanton Weert, 18-02-1971

Op de Keper, 8-12-1969

Op de Keper, 26-11-1979

Kanton Weert, 21-11-1984

Kanton Weert, 19-12-1984

Kanton Weert, 24-12-1985

15-08-1957, Kanton Weert

December 1927, Kanton Weert

14-01-1865, verkoop eikenbomen

06-10-1922, Kanton Weert

Verkoop van Vlas, Tungelroy

Café Schepens

1935 Kanton Weert

De Volksvriend, op Meije, 21-03-1863

Herberg J. Creemers Tungelroy 1889

Herberg Hendrik Rietjes Tungelroy 1878

Herbergier  Hubert Hoeben Tungelroy 1880


Herberg Jacob Lemmen Tungelroy, 1880


Herberg Laenen Tungelroy 1889

Herberg Mathieu Briels Tungelroy 1902

 


1881, tappers Tungelroy P. Brentjens en P. Rutten

Politiek Tungelroy: Tjeu Rutten

Politiek Tungelroy: Graad Peters


Gewichtstabel 1952 M. Rutten

Kanton Weert 20-08-1898 


Telefoonboek 1950. Klik op het plaatje voor een vergroting


Kanton Weert, 25-3-1937


Kanton Weert, 14-1-1938


Kanton Weert, 6-3-1931


Boterbereiding Stramproy-Tungelroy


Tungelroy boterbereiding: opgericht 20 mei 1892
Stramproy boterbereiding: opgericht 7 november 1892


8 december 1990: nieuwe kapsalon in Tungelroy