Burgemeestersrekeningen vanaf 1483!

Burgemeestersrekeningen geven een beeld van taken en werkzaamheden maar zijn daarnaast ook rekeningen waaruit gebeurtenissen afgeleid kunnen worden. Weert en hun buitenieŽn kennen burgemeestersrekeningen vanaf 1483! En dat is uniek in Nederland. Op deze pagina treft u aan de burgemeestersrekeningen waarin Tungelroy genoemd wordt. Zo ontsluiten we weer een deel gericht op ons dorp. Zo lezen we o.a. wie er op een bepaalde datum "met zekerheid" inwoner was van Tungelroy, maar daarnaast geeft het ons ook zeker ook een beeld wat er speelde in Tungelroy.
Op deze pagina laten we de meest interessante burgemeestersrekeningen betreffende Tungelroij zien. Vervolgens kunt u ook het hele bestand downloaden van ALLE burgemeestersrekeningen over Tungelroij.

Betreft de eerste burgemeestersrekening uit 1483-1484:

Rekeninge van de binnenburgemeesters Marcelijs van den Berckenboss ende Johan Thewen 1483 - 1484

Johan Thewen
(komen we ook tegen in een gicht uit 1530) ende soen hebben dat holt gestockt ende beslagen dair die brog (brug) Tongelroij’d ende op ghenen Meerlickerdijck van gemaict iss ende der troeck ende honre twe dairop gewarcht 4 dage ende elck dess dages verdient 3 stuver, facit, 1 gulden, 4 stuver. Johan dairvan te snijden gegeten, 2 Rijnsgulden. Summa lateris: 3 gulden, 4 stuver. Secunda gros: 240 gulden, 5 stuver.

Rekeninge van de binnenburgemeester Henrick van Montz. Periode: 1488 - 1489
 
Iss unsse genadige joncker omme desen veden wille neder te leggen gereden tot Tongelroij ain die moelen
(Vloedmolen) ende dair gedaicht ende gededingt mit den voirschreven van Isenberg ende Aert Moukens dairmit wir der veden verdraich cregen. Noch heefft unss Bruijn mijns genadigen jonckeren dienre verlacht nae inhalt eijnre cedulen mit sijnre hant gescreven in der voirschreven saecken van dess donresdaghes post Bartolomei biss op saterdach post docollationim Johannis dairvan die somme beloupt .

Dess sondaghes post Nicolai als die scepen, burgermeisteren ende die geswoeren op ‘t cloester waren beteikent te komen omme der voirschreven saecken wille, sijn ennige van den gericht die Tongelroi ende anders buten woenden ende nijet huiss ende soe gerade wieder gekomen, tot drie personen hebben gehat drie maeltijden

Goetten Smeetz van Stramproid verdient ain den hameien op den Molendijck so Tongelroid ain isergewerck ende ain eijnre vekeren. Waren verdroncken als men die hameijen tot Tongelroi ende Boshuzen sat veenken biers

67
Iss unsse genadige joncker omme desen veden wille neder te leggen gereden tot Tongelroij ain die moelen
(Vloedmolen) ende dair gedaicht ende gededingt mit den voirschreven van Isenberg ende Aert Moukens dairmit wir der veden verdraich cregen.


Dorpse leven begin 1600

 

Rekening van de binnenburgemeester Cornelis Schinckels, periode: 1607 - 1608

Jan van den Berge voor meebrengen van papier voor de heerschappen; het brengen van halve riem papier van de Moosdijk voor maken van boeken; Houb de Draettrecker voor oproep om het ijs te breken; Geert Gielis Craecx voor diensten voor de burgemeesters en het bestuur; koster Willem voor doen van ‘vigilie’
(nachtwake) op halfvasten voor de doden, die in Tungelroy gebleven zijn in de Gelderse Oorlog.

Rekening van de buitenburgemeester Jacob Linssen, periode: 1608 - 1609

1 Ontvangen van Jan Teuwen en Giel Clauwers, schatheffers in Tungelroy.
3 Ontvangen van Jan Teuwen en Giel Clauwers, schatheffers in Tungelroy.
4 Ontvangen van Jan Trijnen en Lijns op den Camp, schatheffers in Tungelroy.
4 Ontvangen van Heijn Beelen en Peter Moonen, schatheffers in Tungelroy.
33 in de bedeboeken en de schatboeken van Keent, Altweert, Boshoven, Hushoven, Laar, Leuken, Swartbroek, Tungelroy, Haler en Stramproy. in de contributieboeken van Keent, Altweert, Boshoven, Hushoven, Laar, Leuken, Swartbroek en Tungelroy.
34 van de schatboeken van Keent, Altweert, Boshoven, Hushoven, Laar, Leuken, Swartbroek en Tungelroy.

Rekening van de buitenburgemeester Dierick Bouwens, periode: 1633 - 1634

21 Betaald voor de opbouw van het huis voor melaatsen, buiten St. Matthijs gelegen en voor twee nesten jonge wolven, gevangen door enkele inwoners van Tungelroy, ook betaald door de stad.
28 Betaald aan Mattheus Knapen voor bier, bij hem thuis door mensen uit Tungelroy en Swartbroek gedronken en omdat hij de bagage van Don Jeronimo naar Aarsen, Herenthals en Lier had gebracht.
31 Betaald aan Matteus Knapen voor verteringen door burgers van Tungelroy en Swartbroek bij hem thuis.

Rekening van de binnenburgemeester Goort Hugo, periode: 1645 - 1646

Jan Swalen in Tungelroy, voor een eikenboom, gebruikt in Tungelroy voor goten en schalen aan de brug; Corst Jansen, voor het lessen (blussen) van kalk, het uitschieten van zand bij de bruggen en de ‘batten’ van de beek en stenen leggen in de goot van de Maasstraat; Willem Baetten uit Tungelroy, voor een eikenboom, gebruikt aan de Beekpoort, inbegrepen het vervoer; 39 Tijs van Tungelroy, voor het halen van kalk in Maaseik, gebruikt bij de vier stenen bruggen;
Tijs van Tungelroy, voor het halen van leem en voor vervoer bij de Hoogpoort en vervoer van klauwstenen naar de brug bij Franken

PlUNDERING TUNGELROY
Rekening van de buitenburgemeester Jan Hendrijx, periode: 1653 - 1654

19 Betaald aan Peter Niesen uit Tungelroy voor een eiken boom, die de gecorens uit Tungelroy gekocht hebben en aan ons ter beschikking hebben gesteld;
20 Betaald voor Drij Dreggen, die drie dagen met zijn paard in dienst van de gemeente naar Roermond is geweest. De eerste dag toen het volk het dorp Tungelroy geplunderd had; de tweede met de heer scholtis naar Roermond en de derde dag met de scholtis naar Tungelroy. 34 op Tungelroy op naam van Izert Peters van Sijmon op de Vleet van vijf en zeventig roeden, die van Mie Manders goed gevonden zijn

SPEKKENLUP??
Rekening van de buitenburgemeester Jan Monen, periode: 1670 - 1671

8 Betaald aan Guert Lemmen voor aanmanen om belasting te betalen van de Stad en voorpoorten, voor aanmanen van heerschappen, verder nog geweest in Tungelroy om de dijk te schoon te maken aan de Spekkenlup.

Alle burgemeestersrekeningen met de vermelding Tungelroy (download PDF bestand)

Op deze pagina ook nog een uittreksel uit de Schepenbanken van Neeritter (die al beginnen rond 1510) en de Maaseiker Notarissen uit de periode 1623-1830. We hebben alles waarin Tungelroy voorkomt samengevat.
Hieronder enkele uittreksels. U kunt ook het hele PDF-bestand hier downloaden:

Ook nog beschikbaar: Burgemeestersrekening Costerius, rentmeester van Weert 1748. U kunt het bestand hier downloaden.