Inwoners Tungelroy 1796

In 1796 had de Franse regering het hier voor het zeggen en gaf opdracht tot het opmaken van een register van alle inwoners van Tungelroy in die tijd. Door dit overzicht weten we dat we in Tungelroy 46 gezinnen woonden, allemaal boeren. We telden in die tijd 225 inwoners in totaal. 0-12 jaar, 85 133 personen tussen de 12 en 65 jr en 7 personen boven de 65. Tungelroy telde toen 76 mannen, 64 vrouwen, totaal 140, kinderen niet meegeteld. De boerderijen waren ook van 1 tot en met 46 genummerd. Ook de namen van de boerderijen uit die tijd komen terug. Sommige zijn bekende namen, sommigen onbekend. In deze opsomming komen we tot Tungelroy 43 omdat er in 3 boerderijen 2 gezinnen woonden.
 

Tungelroy en haar inwoners 1796 Opmerkingen
Adres Bewoners  
Tungelroy 1 Peer Meulen, oud 56 jaren Trouwdatum W. Verdonschot-M. Meulen: 17-05-1791.  Ze krijgen 7 kinderen (zie pagina genealogie).
HERREMES I Wullem Verdonschot, schoonzoon 25 jaar, gehuwd met  
  Marie Meulen, dochter 26 jaar  
  Trui Meulen, dienstbode 20 jaar  
  2 kinderen onder de 12 jaar  
     
Tungelroy 2 Jan Nouwen, oud 60 jaren Trouwdaum: 05-06-1763 te Weert
HERREMES II (Jenkens) Han Henssen, vrouw, 50 jaren (Joanna) Ook daar geboren: Henricus Nouwen 23-03-1769
  Wullem Nouwen, zoon, 35 jaar Maria Catharina Nouwen, 01-03-1772, Antonius Nouwen,
  Trui Nouwen, dochter, 32 jaar (geb. 29-10-1765) 04-05-1776
  1 kind onder de 12 jaar Op 16-09-1730 sterft Mathea Jenckens, echtgenote van Hendrik Nijs
     
Tungelroy 3 Peer Hendrichs, oud 40 jaren Woonde vanaf 27 april 1792 in Tungelroy
MEEKELS (Stelden) Maria Geelen, zijn vrouw, 47 jaren Vertrokken naar Maastricht A3370
  Han Hendrichs, hun dochter, 15 jaren Naar Leuken D1
    Wilhelmus, geboren 05-09-1791, Andrina, geb. 25-09-1793
     
Tungelroy 5 Peer Wijnen, 48 jaar (overlijdt op 04-04-1797) Trouwdatum 16-02-1784 Weert, KInderen:
MOASSE Trien Lambers of Lamerichs, zijn vrouw, 40 jaar Joannes, 27-12-1784 Tungelroy, overleden 10-01-1785 Tungelroy,
  Sieme Hoomans, zijn knecht 20 jaar Joanna Maria, 13-03-1786 Tungelroy, Henricus, 17-11-1788 Tungelroy,
  Adrian Karis, scheper 16 jr 16 jaar Laurentius, 02-07-1793 Tungelroy, overleden 20-02-1794, Petronella,
  3 kinderen onder de 12 jaar 22-07-1795 Tungelroy, overleden 23-06-1801
     
Tungelroy 6 Casper Kirkels, oud 65 jr Trouwdatum: 05-05-1785 Weert. Kinderen:
HILLEN Trui Nijs, z'n vrouw, oud 40 jr (of Nies) Petrus, 10-05-1786 Tungelroy, Joanna Margarita, overleden 04-02-1788
  3 kinderen onder de 12 Joannes, 01-01-1790 T'roy, Margaritha, 26-12-1792 Tungelroy
    Opm: Frans Hillen gesneuveld te Diest 24-02-1666
     
Tungelroy 7 Wullem Nijs (Nies of Niessen), oud 50 jr Trouwdatum: 09-08-1792 Hunsel. Kinderen: Henricus 07-10-1792 Hunsel,
STELDERS Trien Peerlings, zijn vrouw, oud 32 jr Joanna Margarita, 20-07-1794 Tungelroy, Henricus09-12-1795 Tungelroy
  Simon Hoomans, zijn knecht, oud 26 jr. Jean Mathieu, 21-04-1798 Weert, Marie Catherine, 20-04-1801 Weert, Jeanne
  Anna van der Sterren, meid oud 17 jr Elisabeth, 09-04-1804 Weert, Joanna, 29-01-1808 Weert
  2 kinderen onder de 12  
     
     
Tungelroy 8 Jan Meekels, oud 60 jaar Trouwdatum 02-08-1772 Neeritter. Kinderen: 21-10-1794: Mathias
JENKES Marie Krops, z'n vrouw oud 57 jaar Meekels begraven te Weert. 21-11-1794: Jacobus Meekels begraven te
  Nier Meekels hun zoon, oud 17 jaar Weert (geboren 10-04-1790)
  1 kind onder de 12 jaar  
PEL GIEZEN Francisca van Gerven, weduwe Henricus Verberne, oud 50 jaar Zij woonde vanaf 12 april 1782 in Tungelroy. Kinderen: 04-06-1788: Maria
  Ida Verberne, haar dochter oud 20 jaren Elisabeth. 05-10-1794 Hubertus Verberne begraven
  2 kinderen onder de 12 jr.  
     
Tungelroy 9 Peer Janssen, oud 45 jr Kerkelijk huwelijk 15-10-1780 te Weert
MEGEN Bet Herremes, z'n vrouw, oud 44 jr Kinderen: Petrus Joannes, geb 24-01-1784 T'roy, Godefridus, geb 10-08-1785
  Trien Herremes, z'n meid, oud 18 jaar T'roy, Joanna Maria, geb 17-12-1786 T'roy, Laurentius, geb 08-04-1789 T'roy,
  4 kinderen onder de 12 jr. Joanna Maria, geb. 13-08-1791 T'roy, Lucia, geb 22-10-1792 T'roy, Joannes
    Mathias, geb 07-01-1794 T'roy, Lucia, geb 24-02-1796 T'roy, Godefridus 24-04-1796 T'roy
Tungelroy 10 Thomas Lambers, oud 67 jaar Trouwdatum 01-02-1750 Weert. Ze kregen 7 kinderen
HOEBEN Ida Breukers, z'n vrouw, oud 60 jaar Thomas Lambers 1720-1775. Ida Breukers 1725-1802. Thomas
  Jan Lamerichs, z'n zoon, 15 jaar (??) Lambers was de zoon van Cornelis Lambers en Maria Kiggen.
  Mie Stals, z'n meid, 15 jaar (?)  
     
Tungelroy 11 Peer Koppen, 43 jaar oud Petrus Coppen schreef men toen met een C. Zij trouwden te
HILLEN Nel Schijven, zijn vrouw, 40 jaar Grathem op 11-09-1785. Ze kregen 5 kinderen.
  3 kinderen onder de 12 jr.  
     
Tungelroy 12 Jan Nijs, oud 60 jaren Jan Nijs, geboren op 29-08-1726 te Stramproy trouwde op 12-02-
SWALEN Theodorus Nijs, zijn zoon, 30 jaar 1755 met Margaretha Haldermans. Theodorus werd geboren op
  Petronella Engelen, vrouw van Theodorus, 23 jaar 26-06-1763 te Stramproy en verhuisde naar Tungelroy. Hij
  1 kind onder de 12 jr trouwde op 19-10-1790 met Petronella Eggelen. Ze kregen
    uiteindelijk 10 kinderen.
Tungelroy 13 Peer Niessen, 32 jr  
HILLEN Tilla Dircks zijn vrouw, 30 jr Nijssens komt als eerste naam voor. Peer en Mechtidis trouwen 07-11-1792 te Stramproy
   2 kinderen onder de 12 jr  
     
Tungelroy 14 Simon Baeten, weduwe, oud 47 jaar Weduwe van Christina Zonnemans, die in 1795 te Tungelroy
BAETEN Mina Baeten, z'n dochter 15 jaar overleed. Ze kregen 8 kinderen en trouwden op 29-06-1777 te
  4 kinderen onder de 12 jaar Weert.
     
Tungelroy 15 Dit was waar nu de pastorie ligt. Als ze trouwen op 26-06-1780 noemt Driek zich Bruns. Er staat
BROENS Driek Broens, oud 50 jaar dat hij huwde met Anna Beelen, maar dat moet Anna Baeten zijn
  Anna Beelen, z'n vrouw, 40 jaar Ze kregen 6 kinderen. Naard is Leonardus Broens, geboren
  Naard, z'n zoon, 16 jaar 09-12-1780 te Tungelroy.
  1 kind onder de 12 jr.  
     
Tungelroy 16 Ties Souts (Mathias), oud 50 jaar Kerkelijk huwelijk is op 08-09-1777 te Weert. Ze krijgen 9 kind-
LINJ Annecatrien Jonckers, zijn vrouw, 50 jaar eren. Lucia is van 1778, Kobus van 1784. Ties was de zoon van
  Lucia, hun dochter, 17 jr Ties Souts en Mathia Hoomans.
  Kobus, hun zoon, 12 jaar  
  2 kinderen onder de 12 jaar  
     
Tungelroy 17 Godefroi Teuwen, 26 jr Beide ouders van deze kinderen stierven op jonge leeftijd.
HEURS Marie Windelen, zijn vrouw, 26 jr Vader Theodorus Teeuwen in 1795 en Wilhelmina Souts in 1792.
  Cornelis Teuwen, broer 20 jr Hierdoor kwam de ouderlijke zorg op de oudste zoon, Godefroi
  Anna Margaretha, zus, 16 jr Teeuwen. Hij trouwde in 1795 met Marie Windelen
  Mathieu (Tieske), broer, 14 jr  
  Gertruude Weekers, meid, 33 jr  
     
Tungelroy 18 Jan Snijders (Snijers), 40 jr Deze familie zijn afstammelingen van de Snijers die op
BONTEN Petronella Frenken, zijn vrouw 40 jaar Hanssen gewoond hebben. Ze trouwden in 1788 en kregen 3
  3 kinderen onder de 12 jr, te weten: kinderen. Het betreft hier Bonten op de Telheidestraat, langs
  Wilhelmus, geboren in 1790, Joannes, geboren 1791 en Jacobus 1793 de Maaseikerweg.
     
Tungelroy 19 Dit huis is rond 1880 afgebroken. Jan Geelen en Anna Wiermans trouwden rond 1785 te Weert.
JAOKEN Jan Geelen, 32 jr oud Kinderen: Thomas, geboren 1787,Sijbilla 1793,  Henricus,
  Anna Wiermans, 30 jr, zijn vrouw geboren 1794 en Maria Catharina wordt in 1796 geboren. In 
  Mathieu (Tieske) Nijs, 18 jr knecht totaal kregen ze 11 kinderen. Jan Geelen was de zoon van
  Gertrudis Nijs, 17 jr, meid Laurentius Geelen en Joanna Moonen.
  3 kinderen onder de 12 jr  
     
Tungelroy 20 Tieske (Mathias) Aelen, 40 jr Tieske en Antje trouwde in 1772 en kregen 2 dochters. Dochter
HANSSEN Antje (Joanna) Verdonck, 50 jr Joanna trouwde met Joannes Lambers en zij woonden ook op
  Joanna Aelen, dochter, 23 jr Hanssen. Zij kregen 8 kinderen
  trouwde met Joannes Lambers (= de opa van Hallefers Jannus)  
     
Tungelroy 21 Jean Hoomans, 22 jr Joanna Moonen was getrouwd met Cornelis Homans. Cornelis
HALFERS Joanna Moonen, 58 jr, de moeder stierf op 07-12-1787 te Tungelroy op 50 jarige leeftijd. Zoon
    Jan Homans trouwt een jaar later in 1797 met Petronella Geelen.
    Zij kregen 5 kinderen.
     
Tungelroy 22 Peter Moonen, 35 jaar Zowel Peter Moonen en zijn vrouw sterven in 1803. De 2
KUMPEN Mathea Junckers, zijn vrouw, 34 jaar linderen zijn Jacobus Moonen (1788), Lambertus Moonen (1791)
  3 kinderen onder de 12 jr. Maria Catharina (1794). De broer van Peter Moonen, Jan Moonen
    (kroniekschrijver tijdens de Franse tijd) nam de taak op zich
    het gezin op te voeden. Er volgden nog 3 kinderen, waaronder
    de bekende deken van Roermond Stephanus Moonen.
     
Tungelroy 23 Driekske Peters (henri), 33 jaar Driekske en Tru-j trouwden in 1788 en kregen 10 kinderen. De
RUTTEN Truu van Pol, zijn vrouw 26 jaar 2 kinderen onder de 12 zijn Christina en Catharina.
  Bert Hermans, z'n knecht, 63 jaar  
  2 kinderen onder de 12 jaar.  
     
Tungelroy 24 Tieske (Matheus Moonen), 25 jr oud Tieske Moonen werd geboren op 24-11-1762 te Tungelroy als
COONEN Aldegonda Geelen, z'n vrouw, 25 jaar zoon van Petrus Moonen en Anna Maria Homans. Tieske
    trouwde in 1791 met Aldegondis Geelen (gedoopt te Thorn 30-
    08-1763. In 1809 sterft Aldegonda. In 1816 hetrouwd hij met
    Gertrude Pelmers. Aldegonda en Mathias kregen 5 kinderen.
     
Tungelroy 25 Driek van Dueren, 40 jaar oud Driek en Han trouwen in 1784 te Weert en krijgen 1 kind: Anna
KAMP Han (Joanna Maria) Feijen, z'n vrouw , oud 39 jr Zij trouwt later met Jan Nouwen.
  1 kind onder de 12 jr.  
     
Tungelroy 26 Nelis Korten, oud 60 jaar Nelis en Bet trouwden in 1762 en kregen 4 kinderen. Zoon
HAAG Elisabeth (Bet) Kirckels, zijn vrouw Pierre (1777) trouwde met Gertrudis Meulen en kwamen ook
  Tieske Korten, 25 jr, hun zoon hier wonen. Zij kregen 9 kinderen. 
     
Tungelroy 27 Willem Kneepkens, 63 jaar Willem Kneepkens trouwde in 1764 met Joanna Moonen. Zij
MOONEN Anna Kneepkens, z'n dochter, 25 jaar overleed in 1782. Ze kregen 5 kinderen.
  Tinus Kneepkens, 12 jaar, familie  
     
Tungelroy 28 Graadje (Gerardus) Gielissen, 40 jaar 'Graad en Leen trouwden in 1790. Ze kregen 2 kinderen, allebei
SCHREIJKES Leen Willekens, z'n vrouw, 40 jaar dochters, Marie Catherine (25-05-1791) en Anna Elisabeth (27-
  2 kinderen onder de 12 jaar 11-1793). De eerste trouwde met Jacobus Moonen, zoon van
    Peter Moonen en Mathia Junckers (zie 22).
     
Tungelroy 29 Ties Pelmers, oud 70 jaar De registers vermelden 70 jaar. Het moet een schatting zijn
WEELS (WILS) Peer Pelmers, z'n zoon, 25 jr geweest, want in werkelijkheid was hij 58 jaar. Hij trouwde met
  Tru-j Pelmers, z'n dochter, 26 jaar Maria Gordemans die rond 1780 overleed. Ze kregen 5 kinderen
    Peer (Petrus) is van 1772 en Tru-j van 1771. De andere kinderen
    stierven op jonge leeftijd.
     
Tungelroy 30 Tieske Tilmans Tieske kwam van Hunsel. Hij kwam op 14 april 1788 naar
EEMES Marie Koolen Tungelroy. Rond 1798 moet zij vertrokken zijn naar Neeritter
  2 kinderen onder de 12 jaar waar hij in 1817 overlijdt. Op Eemes woont dan Jan Kirckels.
    Ze kregen 5 kinderen. De 2 zijn Anna en Wilhelmus. Hun
    oudere zoon Joannes was inmiddels al getrouwd met Marg.
    Korten.
     
Tungelroy 31 Driek Maes, 35 jr Driek Maes trouwde pas in 1817, toen hij 52 was met de veel
NELEN Giel Maes, z'n broer, 40 jaar jongere (31 jr verschil) Joanna Maria Stultiens. Ze kregen 2
  Mathea Verstraelen, z'n mei, 25 jaar kinderen, waarvan Michiel Maes de voorloper was van de Maes
    brouwerij in Stramproy
     
Tungelroy 32 Koob (Jacobus) Moors, 28 jr Koob Moors was afkomstig van Neeritter. Ze trouwden op
WEVERS Leen Karis, z'n vrouw, 22 jr 18-09-1785 te Weert. Ze kregen 12 kinderen. Ten tijde van de
  4 kinderen onder de 12 jr opname waren de 4 kinderen: Joanna Maria (1786), Renerus
    (1787), Joannes Mathias (1790) en Gertruda (1793)
     
Tungelroy 33 Jan Meulen, oud 35 jr In het register staat dat Jan Meulen gehuwd was met Bet
KLAUWERS Bet Kunnen, 36 jr, z'n vrouw Moonen, maar dit moet Kunnen zijn. Ze trouwen voor de kerk
  4 kinderen onder de 12 jaar op 27-05-1781 te Weert en krijgen vervolgens 7 kinderen. De 4
    kinderen onder de 12 jr zijn: Catharina Meulen geboren 25-08-
    1787, Joannes Meulen, 21-01-1790, Joanna Maria Meulen, 06-04-
    1793 en Joannes Mathias Meulen, 03-04-1796.
     
Tungelroy 34 Jan Peerlings, oud 63 jaar Jan Peerlings (afkomstig van Hunsel) trouwde op 24-02-1756 te
PLEUNEN WEST Henri Peerlings, z'n zoon 30 jaar Weert met Gertrudis Nijs. In 1769 overleed zij. Zijn zoon Henri
  Pierre Peerlings, z'n zoon 25 jaar Peerlings trouwde in 1790 met Catharina Nijs. Zij kregen 11
  Marie Peerlings, z'n dochter 36 jaar kinderen. Pierre Peerlings trouwde in 1810 met Anne Marie
    Moonen, dochter van Michiel Moonen en Mathia Sillen.
     
Tungelroy 35 Godfried (Fried) Nies, oud 50 jaar Godefridus Nies hetrouwde in 1795 met Elisabeth Camp. Daar-
BEELEN Bet Kamp, z'n vrouw, 37 jaar voor was hij getrouwd met Maria Teeven, die in 1793 stierf.
  Peerke Klauwers, z'n knecht, 20 jaar Met Maria kreeg hij 7 kinderen, met Elisabeth in 1797 en 1799
  Leentje Nijs, z'n meid, 18 jaar nog 2 kinderen. De 3 kinderen onder de 12 jaar zijn Joanna
  3 kinderen onder de 12 jaar Elisabetha (geb. 11-04-1785), Jacomijn (geb. 11-08-1787) en
    Maria Ludovica (geb. 14-04-1790). Knecht Peerke Klauwers
    trouwde later met Mathea Crops.
     
Tungelroy 36 Driek Henssen, 40 jaar Driek en Marie trouwden op 01-11-1775 te Weert en kregen 8
PLEUNEN OOST Marie Kuppens, z'n vrouw 30 jr kinderen. Driek kwam uit een gezin van 9 kinderen van Hubertus
  Jan Henssen, z'n broer, 42 jr Henssen en Gertrudis Geurts. De 4 kinderen onder de 12 jr zijn:
  Bertje Henssen, z'n zoon, 14 jr Petrus, geb. 23-09-1789, Simon, geb. 21-06-1786, Henricus, geb.
  4 kinderen onder de 12 jaar 21-02-1784 en Margaretha, geb. 05-01-1782.
     
Tungelroy 37 Fried Teuwen, 51 jaar Zij trouwen op 02-10-1785 te Weert. De 3 kinderen onder de 12
TEEVEN Marie Weekers, z'n vrouw, 35 jr jaar zijn: Cornelis 05-01-1791, Petronella, 22-12-1792 en Joannes
  Ties Rietjens, z'n knecht, 21 jaar 17-07-1794.
  Greet Donders, z'n meid, 26 jr  
  3 kinderen onder de 12 jr  
     
Tungelroy 38 Tieske Henssen, 62 jaar Verder geen gegevens beschikbaar
THEUNISSEN Marie Henssen, z'n dochter, 38 jr  
  Willem Beijels, z'n schoonzoon, 43 jr  
  Han Henssen, z'n dochter, 27 jr  
  1 kind onder de 12 jr  
     
Tungelroy 39 Koob (Jacobus) Hendrix, 40 jaar oud Koob en Mie Lambers trouwden op 02-10-1785 te Weert en
HENNEKENS Mie Lamerichs, z'n vrouw, 45 jaar kregen 4 kinderen: Elisabeth Hendrickx, geb. 09-10-1786,
  Neel Lamerichs, z'n zwager, 35 jr oud Helena Hendrickx, geb. 24-12-1787, trouwde later met Petrus
  4 kinderen onder de 12 jr Gubbels, Petrus Hendrickx, geb. 16-03-1790, in 1810 opgeroepen
    voor actieve dienst hij keerde nooit meer terug. In 1815 werd
    opgegeven geacht te zijn gedood tijdens actieve dienst. Joanna
    Maria Hendrickx, geb. 29-04-1792.
     
Tungelroy 40 Leonardus Hoeken, 62 jr Leonard Hoeken kwam van Baexem en kwam rond 1770 nr
INGELS Catharina Hoeken, z'n dochter, 35 jr Tungelroy. Hij trouwde 2 x. De eerste keer met Joanna Arets
  Martin Hoeken, z'n zoon, 27 jr die op 16-10-1763 te Baexem overleed. Catharina was hun
  Joanna Hoeken, z'n dochter, 23 jr dochter. Hij hertrouwde op 16-04-1765 te Baexem met Maria
    Voermans. Leonardus en Joanna Arets hadden ook nůg een zoon
    namelijk Jacobus. Hij was schaapsherder en wer op 14-09-1794
    door Franse militairen vermoord. Zie ook artikelen voor het hele
    verhaal.
     
Tungelroy 41 Simon Klauwers, oud 45 jr Simon en Marie trouwden op 22-09-1771 te Stramproy en kregen
DIRKS Marie Jacobs, z'n vrouw, 40 jaar 8 kinderen. Buiten enkele jong gestorven kinderen zijn de 3
  3 kinderen onder de 12 jr kinderen onder de 12 jr: Mathias, geboren 20-10-1784, Maria
    Catharina, geboren 27-03-1787 en Henricus Klauwers, geb. 24-09-
    1790 te Tungelroy
     
Tungelroy 42 Jan Weekers, oud 41 jr Jan Weekers en Gertrude Klauwers trouwen op 17-11-1782 te
TOETELS Gertrude Klauwers, z'n vrouw, 30 jr Weert. Ze krijgen 3 kinderen: Joannes in 1784, Maria Catharina in
  2 kinderen onder de 12 jr. 1787 en Anna Catharina in 1788.
     
Tungelroy 43 Wullem Lambers, oud 40 jr Wullem Lambers werd geboren in Hunsel op 10-11-1756. Hij
VESTEREN of Nel van der Aa, z'n vrouw, 36 jr trouwde Nel op 11-07-1784 te Weert. Ze kregen 6 kinderen. De 4
STEIJVERTE Willem van der Aa, z'n zwager, 40 jr genoemde kinderen zijn zeker: Lambert Lambers en Maria
  4 kinderen onder de 12 jr Joanna. Van de anderen zijn geen overlijdensdatums bekend.